Ingen stigning i klager over aldersbetinget fyring

Antallet af virksomheder, der indklages for Ligebehandlingsnævnet på grund af aldersbetinget afskedigelse er lavt og uændret fra 2010 til 2011, viser foreløbige tal

Ligebehandlingsnævnet har registreret 32 klager over aldersbetinget afskedigelse i 2011. Umiddelbart virker det som en stor stigning i sammenligning med, at der i 2010 var 23 tilsvarende klager for et helt år. Tallene fra Ligebehandlingsnævnet er i dag omtalt i Politiken og i Radioavisen, der naturligt nok hæfter sig ved væksten i stigningen.

Men 20 af de 32 sager handler om en og samme afskedigelsesrunde i en enkelt virksomhed. Antallet af virksomheder, der bliver klaget over er således ikke steget, men ligger fuldstændig på niveau med 2010.

Advokat Tine Skyum:

”Det er ærgerligt, at tallene bliver udlagt som om, at vi har stigende problemer med aldersdiskrimination på det danske arbejdsmarked. Det viser tallene bestemt ikke.

Vi har mistet 180.000 arbejdspladser i den private sektor under krisen og mere end en halv million skifter hvert år job. I det perspektiv er der meget få klager.

Nævnet har kun få år på bagen. I praksis tager det nogle år at køre sådan et nævn ind, hvorfor det alene af den grund er forventeligt, at antallet af sager vil stige i de kommende år – selv om tallene for første halvår af 2011 faktisk ikke viser nogen stigning.

De omstruktureringer, som krisen har udløst, går dybt og grupper på arbejdsmarkedet, der tidligere forventede at have et sikkert job, er også blevet omfattet af afskedigelser.

På det private arbejdsmarked er det i arbejdsgivernes egen interesse at afskedigelser sker på et sagligt grundlag. Det er ganske enkelt dårligt for bundlinjen at være usaglig”.

Personale og administration
25. juli 2011
KONTAKT