Dansk Arbejdsgiverforening har den 23. august 2011 svaret Styrelsen for International Uddannelse i sagen om

Kommissionens grønbog ”Modernisering af direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer” (KOM(2011)367)

Høringssvaret i pdf-format

Resumé

For DA er det absolut afgørende, at alle bestræbelser, såvel nationalt som på EU-plan, går i retning af at understøtte en vækstdagsorden, der kan være med til at få såvel Danmark som Europa ud af krisen. Et vigtigt element heri er at sikre fri bevægelighed af arbejdskraft og tjenesteydelser.

Kun en vækst i virksomhederne på det private arbejdsmarked og en understøttelse af initiativer, der kan øge effektivitet og konkurrencedygtighed, kan give Danmark og EU den indtjening, der er nødvendig for at sikre varig velfærd.

I den sammenhæng ser DA meget positivt på at revidere direktivet med henblik på at fjerne nogle af begrænsningerne for den frie bevægelighed og derudover iværksættelse af initiativer, der i højere grad understøtter mulighederne for fri bevægelighed af arbejdskraft og tjenesteydelser.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
25. august 2011