S-SF’s fantasiprojekt til 4-6 mia.

Den model til forlængelse af dagpengeperioden, som S-SF nu foreslår, risikerer at forøge antallet af langtidsledige og koste statskassen 4-6 mia. kr.

S-SF vil forlænge dagpengeperioden med op til et år og tilbyde ledige nye og meget omkostningskrævende tilbud til opkvalificering. S-SF skønner, at ordningen vil omfatte 38.500 personer.

Analyser af ledigheden som Rambøll har foretaget for Københavns Kommune tyder på, at der på landsplan vil være mellem 4000 og 5000 personer, som risikerer at miste dagpengeretten efter en ledighedsperiode på to år. Det er så begrænset et antal, at en intensiv og højtprioriteret indsats i jobcentrene og i a-kasserne vil kunne sikre, at stort set ingen vil miste deres dagpenge.

Baseret på forventningen om, at S og SF vil tiltrække 38.500 personer, kan det anslås, at de samlede udgifter for statskassen kan løbe op over 4 - 6 mia. kr.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Det er helt uforståeligt, at S og SF sammen med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd forudsætter, at deres ordning vil omfatte så mange personer.

Tallet er helt i modstrid med uafhængige eksperters vurdering.

At begynde at skabe nye tilbud om uddannelse og anden aktivering risikerer at fastholde mange tusinde, som ellers ville have forladt dagpengesystemet.

Det er mildest talt tankevækkende, at S-SF’s økonomiske plan nu skal belaste samfundsøkonomien med mange milliarder ufinansierede udgifter ud over de mange andre ufinansierede milliarder, der allerede fremgår af den røde plan.”

Arbejdsmarked
4. september 2011
KONTAKT