Dansk Arbejdsgiverforening har den 8. november 2011 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Høringssvar på tilbagetrækningsreformen

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

DA og SALA er blevet anmodet om at afgive høringssvar på tilbagetrækningsreformen, som i alt består af fire lovforslag: 1) Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring og flere andre love, 2) Ændring af lov om social pension, 3) Ændring af lov om fleksydelse, 4) Ændring af lov om delpension.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
11. november 2011