Dansk Arbejdsgiverforening har den 14. november 2011 svaret Erhvervs- og Vækstministeriet i sagen om

EU-Kommissionens nye EU-strategi 2011-2014 for virksomhedernes sociale ansvar

Høringssvaret i PDF-format.

Resumé

Beskæftigelsesministeriet og Erhvervs- & Vækstministeriet har i mails af 4. november 2011 til Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold henholdsvis Specialudvalget for Konkurrenceevne, Vækst og Forbrugerspørgsmål anmodet om bemærkninger til EU-Kommissionens to meddelelser om virksomheders sociale ansvar (CSR) og ”Social Business Initiative” (SBI).

De to meddelelser er en del af en paraplypakke om ”ansvarlige virksomheder”, som vedrører industri, indre marked og beskæftigelse – og som udløber af EU-Kommissionens indre markeds-pakke fra april 2011.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Arbejdsmiljøchef
Christina Sode Haslund
33 38 94 82
csh@da.dk
Publiceret:
15. november 2011