Højesteret korrekser Landsretten

Højesteret har ændret Landsrettens vurdering i mobbesag og tilkendt erstatning på 50.000 kr.

BUPL har ført sag om mobning helt til Højesteret. Sagen, der har været flere år undervejs, bliver af BUBL kaldt for principiel.

Højesteret ændrede Østre Landsret vurdering og tilkendte BUBL’s medlem en erstatning på 50.000 kr.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”Afgørelsen bekræfter, at domstolene er fuldt påklædt til at håndtere sager om det psykiske klima på en arbejdsplads og spørgsmål om erstatning.
Det er besynderligt, at fagbevægelsen på baggrund af en vunden sag, som man kalder principiel, forlanger en ny lov om mobning. Højesterets afgørelse vil jo lægge rammen for fremtidige sager også om de beviser, der skal til.”

Personale og administration
18. november 2011
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk