Godt og skidt i forlig om beskæftigelsespolitikken

Delforlig om beskæftigelsespolitikken i finansloven for 2012

Regeringen og Enhedslisten har i dag indgået en delaftale om beskæftigelsespolitikken som led i aftalerne om finansloven for 2012.

Aftalen indeholder følgende elementer:

  • En forlængelse for at modtage arbejdsløshedsdagpenge for personer, der står til at miste dagpengeretten i 2. halvår 2012
  • Lempelser af prisloftet for lediges ret til selvvalgt uddannelse
  • Ordningen med opkvalificering i forbindelse med ansættelse (opkvalificeringsjob) styrkes.
  • Der afsættes yderligere 20 mio. kr. til at styrke jobrotationsindsatsen

Direktør Henrik Bach Mortensen

”Der er perspektivløst at forlænge dagpengeperioden. Det er ikke den type initiativer, Danmark skal bruge for at komme ud af den nuværende økonomisk vanskelige situation.

Det er derimod et vigtigt skridt ad den rigtige vej, når der satses på en tæt og direkte kobling til et konkret job, når ledige aktiveres. Den tankegang, der ligger bag en styrket brug af de såkaldte opkvalificeringsjob, er et værn i mod en perspektivløs uddannelsesaktivering.”

Arbejdsmarked
19. november 2011
KONTAKT