Danmark skal stå sammen om et stærkt Europa

Af
Adm. dir. Jesper Møller, Toms Gruppen A/S, formand for DI

Adm. dir. Michael Kjær, F GROUP A/S, formand for Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Direktør Halldor P. Ragnarsson, E. Pihl & Søn, formand for Dansk Byggeri

Direktør Søren Skræddergaard, SysTek, formand for TEKNIQ

Adm. dir. Palle Rosendahl, Rosendahls A/S print design media, formand for Grafisk Arbejdsgiverforening

Adm.dir. Torben Dalby Larsen, Sjællandske Medier A/S, formand for DA

Danmark er fuldstændig afhængig af et Europa i vækst. Vi kan ikke blive en vindernation i en taberregion. Ansvarlige politikere må derfor ikke tøve i deres opbakning for at fremtidssikre et stærkt Europa.

EU har været en vækstmotor og grundlaget for den velstand, vi har i Danmark i dag. Dansk vækst og beskæftigelse afhænger også fremover af den europæiske økonomi og konkurrenceevne. Der er derfor brug for entydig politisk opbakning til at løse Europas udfordringer frem for kritiske advarsler om det europæiske samarbejde eller forslag om snuptagsløsninger. Europas og Danmarks udfordringer kræver, at vi står sammen om at skabe et stærkere og handlekraftigt europæisk samarbejde.

Den nuværende krise skyldes ikke euroen men manglende reformer og gældsætning i medlemslandene. Gældsætning og ubalance i de offentlige finanser giver usikkerhed og stigende renter, som er ødelæggende for investeringslyst og en sund konkurrenceevne. Vi kommer ikke ud af krisen gennem hurtige løsninger og øget låntagningen. Der er kun en vej frem, og det er et hårdt og konstant arbejde med at få skabt grundlaget for den fremtidige konkurrencedygtige produktion i Europa.

Erhvervslivets muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse afhænger af, at der skabes økonomisk holdbarhed og stabilitet gennem langsigtede politiske reformer. Forældede uddannelsessystemer og arbejdsmarkeder skal reformeres. Det indre marked skal styrkes for at skærpe konkurrencen mellem virksomhederne og dermed gøre dem mere effektive. Vi skal have mere værdi ud af de penge, som bruges på den offentlige sektor. Og vi skal have forbedret rammevilkårene for at arbejde, producere og investere i Europa.

Det er og bliver Euro-landene, som er i spidsen for genopretningen. Der er derfra, der ydes en økonomisk håndsrækning til de kriseramte lande, som ellers risikerer at rive hele verdensøkonomien, herunder Danmark, med i faldet. Det er også derfra, der arbejdes på at få skabt reformer, som kan genskabe vækst og beskæftigelse.

Desværre er Danmark ikke med i euroen, så vi derigennem direkte kan præge og medvirke til at genoprette Europa. Men Danmark kan bakke op om Euro-landenes beslutninger. Det er i vores egen interesse - og vi skal arbejde for at hele EU følger med.

Samtidig skal vi fortsat knytte os til Euro-landene, der med mere end 320 millioner indbyggere – og 400 millioner i Europluspagtlandene - udgør langt vores største nærmarked. Danmark og dansk erhvervsliv har haft store gevinster ved at have kronen bundet til euroen. Det har fjernet valutarisikoen og skabt tillid til dansk økonomi. Det har samtidig betydet, at renten er meget lav for danske husholdninger og virksomheder i modsætning til lande, hvis valuta flyder.

Der er brug for fuld opbakning fra dansk side til EU og til Euro-landenes arbejde med at rette op på fortidens fejlslagne politik. Kun handling, der sikrer ansvarlig økonomisk politik og en styrket konkurrenceevne, kan få investeringer og dermed vækst og beskæftigelse til at flyde til Europa.

Vejen ud af krisen er mere Europa, ikke mindre. Dansk erhvervsliv støtter op om et stærkt Europa. Det er forudsætningen for produktion og velstand i Danmark. Det er afgørende i det videre forløb, at nationale særinteresser ikke får lov til at blokere for, at Euro-landene kan få sikret euroen blandt andet gennem eventuelle traktatændringer. Ændringer skal naturligvis respektere det, som binder hele EU sammen herunder det indre marked.

Dansk vækst, beskæftigelse og den lave rente afhænger af, at Euro-landene lykkes med deres genopretning, og at Danmark fastholder tilknytningen til euroen. Dansk erhvervsliv opfordrer til, at et bredt flertal i Folketinget finder sammen om denne dagsorden, og at det kommende danske EU-formandskab bidrager til at samle Europa om de nødvendige beslutninger.

Bragt i Berlingske 28. november 2011