Dansk Arbejdsgiverforening har den 9. december 2011 svaret Ministeriet for Børn og Undervisning, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser i sagen om

Høring over forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler (Kompetencebevis m.v.)

DA har modtaget ”Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Kompetencebevis m.v.)” i høring.

DA har følgende bemærkninger:

  • DA skal udtrykke tilfredshed med, at det nu bliver bestemt ved lov, at deltagere på en Produktionsskole kan få et kompetencebevis som dokumentation for de faglige kvalifikationer, de har erhvervet på en produktionsskole
  • DA dog vil foreslå, at ordningen bliver obligatorisk, således at skolerne er forpligtet til at udstede et bevis i alle tilfælde og ikke kun efter anmodning fra deltageren.
KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
Publiceret:
12. december 2011