Dansk Arbejdsgiverforening har den 4. januar 2012 svaret Ministeriet for børn og Undervisning i sagen om

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

DA har modtaget høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning).

DA har ingen bemærkninger til lovforslaget.

KONTAKT
Publiceret:
7. januar 2012