Sunde offentlige finanser og vækst går hånd i hånd

Virksomheder kan ikke skabe vækst i et land, som de, der stiller pengene til rådighed, ikke har tillid til. Godkendelsen af EU-finanspagten er et vigtigt signal herom.

På det uformelle EU-topmøde i dag blev der enighed om finanspagten. Der blev samtidig enighed om, at såvel medlemslandenes som EU’s ressourcer nu skal fokusere på det, der kan skabe vækst og beskæftigelse.

EU-topmødet fremhæver særlig behovet for:

  • Reformer der kan give de unge en bedre chance for at komme i gang på arbejdsmarkedet
  • At styrke EU’s indre marked
  • At sikre virksomhedernes finansiering

På EU-topmødet i 1. og 2. marts og på topmødet i juni skal der gøres status over fremskridtene.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Vi får kun vækst og beskæftigelse i Europa gennem sunde offentlige finanser. Virksomheder kan ikke skabe vækst i et land, som de, der stiller pengene til rådighed, ikke har tillid til. Dagens godkendelse af EU-finanspagten er et vigtigt signal herom.

Det er i Danmarks interesse, at vi kommer så meget med i pagten som det er muligt med respekt for Euro-forbeholdet. Samtidig er det afgørende, at vi målretter vores offentlige ressourcer så de understøtter vækst og beskæftigelse.

Uddannelsesreformer i Europa skal have som sigte, at de unge får de kvalifikationer, som erhvervslivet efterspørger. Som LO og DA har foreslået kan en bedre anvendelse af EU midler understøtte sådanne reformer i medlemslandene.

Vi skal også skabe bedre fungerende og mere mobile arbejdsmarkeder. Det vil give flere jobåbninger som ikke mindst vil hjælpe de unge.”

EU og internationalt
30. januar 2012
KONTAKT
Redaktion:
Nils C. Trampe
LÆS MERE
LO-DA Forslaget "Breaking the Ice"Business Europe's Youth Opportunities Initiative