Lægeerklæring nødvendig mod misbrug

Regeringen har fremlagt et lovforslag om erstatningsferie, hvis man bliver syg i sin ferie.

Regeringen reagerer på baggrund af en afgørelse fra EU-Domstolen. Der er efter forslaget kun krav om erstatningsferie efter 5 sygedage og kun mod lægeerklæring, som lønmodtageren skal selv betale. Regeringen skønner, at ændringen koster de private arbejdsgivere ca. 150 mio. kr. om året. Hertil kommer udgifter for det offentlige.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”Arbejdsgiverne finder det beklageligt, at ferieloven ændres. Det er både forkert at øge brugen af ferie og øge arbejdsgivernes omkostninger, uanset at lovændringen er en følge af en afgørelse ved EU domstolen. Vi finder det til gengæld positivt, at regeringen foreslår krav om lægeerklæring, og at de første 5 feriedage ikke erstattes. Sådanne krav er nødvendige for at undgå et stort misbrug. Hermed går regeringen til benet af EU-retten. Et tag selv-bord ville være uantageligt, og uden de stillede krav ville risikoen være langt højere både for private og offentlig kasser”.

Personale og administration
1. februar 2012
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk