Kommissionen vil sikre lovgivning ved udstationeringer

Gode takter i kommissionens udspil til sikring af lovgivning ved udstationering, men også alvorlige fejlskud, der går imod danske interesser, mener DA

Kommissionen har i dag fremlagt et direktivforslag gældende for byggebranchen, der skal styrke overholdelse af udstationeringsdirektivet fra 1996, der fastlægger, hvilke love en virksomhed, der midlertidigt udfører arbejde i et andet EU-land, skal overholde.

I Danmark har vi for at sikre en effektiv kontrol oprettet det såkaldte RUT register, så offentlige myndigheder og fagforeninger ved, hvilke udenlandske underleverandører, der arbejder i landet, og hvor de arbejder.

De udenlandske underleverandører inden for byggeriet har pligt til at lade sig registrere, og både danske virksomheder og privatpersoner, der benytter udenlandske underleverandører, har pligt til at sikre sig, at den udenlandske virksomhed er registreret i RUT (Registrering af Udenlandske Tjenesteydere).

Kommissionens forslag i dag styrker myndighedernes mulighed for at få oplysninger fra andre landes myndigheder og dermed for at inddrive skatter, bøder, sociale bidrag m.v. Gennemføres direktivet skal alle EU landes myndigheder arbejde meget mere effektivt sammen og får pligt til en hurtig udveksling af oplysninger imellem f.eks. tyske og danske myndigheder.

Men samtidig går forslaget videre også i forhold til udstationeringsdirektivet, ved, at den danske virksomhed, der bestiller en underleverandør, skal hæfte for, at underleverandøren har betalt de skatter, afgifter, sociale bidrag m.v., den lovgivningsmæssigt er forpligtet til i både Danmark og f.eks. Tyskland, Polen eller Frankrig.

Forslaget er et led i en pakke, hvor Kommissionen forventes at fremlægge et forordningsforslag, der forsøger at fastlægge balancen mellem konfliktretten og den frie bevægelighed for tjenesteydelser.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Det er rigtigt godt og tiltrængt, at Kommissionen foreslår at styrke de offentlige myndigheders mulighed for at sikre, at lovgivning overholdes ved udstationeringer. Det støtter DA fuldt ud.

Men det er et fejlskud, når Kommissionen vil have private virksomheder til at hæfte for en underleverandørs manglende betaling af skatter og arbejdsmarkedsbidrag, i det tilfælde, hvor den offentlige kontrol og samarbejde svigter.

At andre lande har problemer med at sikre en god offentlige kontrol må ikke ramme danske virksomheder. Vi har i Danmark gennem et offentligt register sikret, at de offentlige myndigheder kan udøve en effektiv kontrol.

Vejen frem er at sikre åbenhed og gennemsigtighed, så myndighederne har gode muligheder for at varetage deres myndighedsopgave. Virksomhederne hjælper gerne myndighederne med at sikre, at de har kendskab til, hvilke virksomheder, der arbejder i landet.

Men at pålægge virksomhederne ansvaret for, at myndighedskontrollen er effektiv, er at gå alt for langt. Det vil gøre det helt uoverskueligt for virksomheder at arbejde sammen med andre EU-virksomheder, og det vil i høj grad være i modstrid med danske interesser.

Danmark har mange mindre virksomheder, der er afhængige af et omfattende samarbejde med virksomheder i andre lande. Det er et helt galt spor at lægge hindringer i vejen for et sådant samarbejde inden for EU”.

EU og internationalt
21. marts 2012
KONTAKT
Underdirektør
Nils C. Trampe
33 38 92 94
nct@da.dk
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk