Overenskomsterne stemt hjem

Vi skal rette op på det tab af konkurrenceevne, vi har opbygget over mange år, mener DA

Forligsmanden har i dag meddelt, at både arbejdsgiverne og lønmodtagerne har accepteret det samlede mæglingsforslag, der blev fremsat den 18. marts.

Hos arbejdsgiverne i DA fællesskabet stemte 100 procent ja, mens det hos lønmodtagerne var 69,2 procent, der stemte ja.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”De nye overenskomster gør det muligt at forbedre konkurrenceevnen. Men danskerne må indstille sig på, at det bliver et langt sejt træk at skabe en bedre overensstemmelse mellem produktionsomkostningerne i Danmark og de lande, vi konkurrerer med.

Der er en stigende forståelse for, at fremstillingserhverv, videnserhverv og serviceerhverv går hånd i hånd, og at det tab af lønkonkurrenceevne, vi haft gennem det seneste årti, ikke alene må stoppes men vindes tilbage. Det vil kræve, at vi i en lang periode udviser ansvarlighed, og hele tiden har fokus på at genvinde konkurrenceevnen”.

Personale og administration
17. april 2012
KONTAKT