Krav, test og retning

DA er enige med formandskabet for Skolerådet, som vil måle folkeskolen på dens resultater.

Formandskabet for Skolerådet offentliggør i dag sine anbefalinger til, hvordan primært styringen af folkeskolen kan styrkes, så flere børn får en god undervisning i folkeskolen.

Disse anbefalinger ligger i forlængelse af tidligere anbefalinger fra formandskabet, der har haft fokus på skole-hjem-samarbejde, lærerne og deres opkvalificering samt mål for undervisningen.

Formandskabet konkluderer, at der er nogle spæde tegn på forbedringer i folkeskolen. Optimismen hænger sammen med, at de nationale test har vist en vis fremgang både i indskolingen, mellemtrinene og i udskolingen.

Fremgangen kan dog endnu ikke spores i OECD’s PISA-test.

Chefkonsulent Berit Toft Fihl:

”Det er helt afgørende, at folkeskolen leverer bedre resultater.

Derfor er det glædeligt, at formandskabet for Skolerådet ser små tegn på forbedringer af elevers færdigheder i folkeskolen.

Det viser, at det er gavnligt at stille klare krav. Det viser, at det er fremmende for fagligheden at gennemføre test af eleverne. Og det er resultater som bør inspirere folkeskolen til at gå videre ad samme spor.

Dansk Arbejdsgiverforening er således helt enig med formandskabet, der foreslår, at der for første gang fastsættes konkrete og ambitiøse mål for, hvad folkeskolen skal levere. Det er mål som lærere, ledelse og kommuner med stor fordel kan finde retning i, og som de skal måles efter.

Disse mål bør der naturligvis være fuld åbenhed om.

Mere viden

Formandskabet for skolerådet har i den årlige beretning sat fokus på, hvordan styringen af folkeskolen kan styrkes, så flere elever får god undervisning. Formandskabet har bl.a. hentet inspiration fra Canada.

Formandskabet anbefaler, at der som noget nyt opstilles få, fælles og ambitiøse politiske mål for udvikling af folkeskolen og at disse ledsages af målbare indikatorer, der gør det muligt at følge med i, om der sker fremskridt.

Konkret anbefalinger formandskabet herudover bl.a. følgende:

- At der etableres en organisatorisk enhed bestående af dygtige lærere og skoleledere, der får til opgave at bistå skoler og kommuner med analyse og faglig rådgivning vedrørende skolers kvalitetsudvikling

- Børne- og undervisningsministeren tager kontakt til kommunerne så det sikres, at dansk som andetsprog ikke gennemføres på bekostning af elevernes deltagelse i den almindelige danskundervisning

Uddannelse
9. maj 2012
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden