Trepart skal forbedre konkurrenceevnen

Virksomhedernes konkurrenceevne skal forbedres markant, hurtigt og varigt, mener DA

Regeringen har i dag, efter omfattende sonderinger, præsenteret et forslag til kommissorium for de kommende trepartsdrøftelser.

Kommissoriet lægger op til drøftelser af, hvordan konkurrenceevnen, væksten og jobskabelsen kan styrkes.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”De temaer, som regeringen har udpeget, vil arbejdsgiverne gå konstruktivt – og kritisk – ind i drøftelser om.

For arbejdsgiverne er det afgørende at trepartsdrøftelserne resulterer i en markant, hurtig og varig forbedring af de private virksomhedernes konkurrenceevne, så der bliver skabt et grundlag for vækst.

Der er brug for langt mere omfattende reformer end der her er lagt op til. Et øget arbejdsudbud på 20.000 er - udfordringerne taget i betragtning - et skridt på vejen.

Arbejdsgiverne kan ikke medvirke til at svække nogle af de reformer, der de seneste år er gennemført med henblik på at øge arbejdsudbuddet.

Fundamentet for, at Danmark igen kan opleve fremgang er, at den private beskæftigelse igen begynder at vokse. Reformerne skal sikre, at den private sektor kommer til at udgøre en større andel af den samlede økonomi.”

Arbejdsmarked
22. maj 2012
KONTAKT