Aftale om reform af førtidspension og fleksjob

Ufærdig reform af førtidspension og fleksjob

Regeringen har indgået aftale med Venstre, Liberal Alliance og Konservative om en reform af førtidspension og fleksjob. Hovedpunkterne i aftalen:

  • Personer under 40 år skal fremover tilbydes ressourceforløb i stedet for førtidspension
  • Den nuværende fleksjobordning afskaffes. Efter sommerferien skal aftalepartierne mødes igen for at drøfte fleksjobbernes løn- og ansættelsesvilkår

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”De nuværende ordninger for fleksjob og førtidspension er løbet af sporet. Derfor er det fornuftigt at diskutere en reform.

I forhold til førtidspension indeholder aftalen positive elementer, om end aftalen ikke er ambitiøs nok.

Men aftalen er ufærdig. Den tager nemlig ikke stilling til det væsentlige spørgsmål om, hvordan fleksjobberne skal aflønnes, og dermed opstår der stor usikkerhed om ordningens fremtid.

I realiteten har man besluttet at afskaffe den kendte fleksjobordning uden at vide, hvad der skal sættes i stedet.

Hvis det ikke bliver enkelt og uproblematisk for virksomhederne at ansætte personer på fleksjob, så vil der ikke blive oprettet de forventede fleksjob. Dermed vil heller ikke den forventede besparelse for de offentlige finanser på 1,9 mia. kr. kunne realiseres.

Det er stærkt bekymrende, at der ikke er skabt samme varighedsbegrænsning for ydelsen til ledige på fleksjob som til almindeligt forsikrede ledige. Det minder meget om en borgerløn til de mennesker, der visiteres til ordningen, og kan føre til et voldsomt og helt uhensigtsmæssigt pres på ordningen.

Antallet af personer på førtidspension og fleksjob er de sidste 25 år skredet med 125.000 personer. Målet bør i de næste 25 år være at nedbringe antallet af personer i fleksjob og på førtidspension, så man når tilbage til niveauet fra midten af 1980’erne.”

Arbejdsmarked
1. juli 2012
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Aftalen