Ungepakke skal følges op med reformer

Regeringens ungepakke har gode elementer, men den skal følges op med reformer.

Regeringen har i dag lagt en hel vifte af forskellige initiativer frem til en indsats over for unge.

  • Brobygning til uddannelse
  • Praktikkonsulenter
  • Bedre voksenlærlingeordning
  • Uddannelsespulje for langtidsledige ufaglærte og faglærte unge
  • Styrket jobrotationsordning
  • Fagpilotordning
  • Styrket videnpilotordning
  • Partnerskaber om dimittendjob

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Arbejdsgiverne er enige med regeringen om, at der er behov for en indsats, der kan give de unge ledige et skub ind på arbejdsmarkedet.

Særligt forslaget i ungepakken om at styrke jobrotation er gavnligt.

Men hvis ungepakken skal bære frugt, er det en forudsætning, at reformprocessen genoptages. Regeringen er langt bagefter sin egen plan, og virksomhedernes konkurrenceevne skal styrkes, hvis der skal skabes nye job.

Der er blandt andet behov for en kontanthjælpsreform, der kan sende de unge et klart økonomisk signal om, at arbejde og uddannelse skal prioriteres frem for et liv på offentlig forsørgelse.

Danske unge under 25 år har siden Nyrup gennemførte en reform af kontanthjælpen i midten af halvfemserne haft en af verdens laveste ledigheder. Nu skal Nyrups ungepakke færdiggøres, så også de 25-29-årige omfattes.

Samtidig er det helt afgørende, at folkeskolen leverer bedre resultater. Det er ikke godt nok, at op mod en femtedel af de unge forlader skolen, uden tilstrækkelige forudsætninger til at gennemføre en ungdomsuddannelse.”

Arbejdsmarked
21. august 2012
KONTAKT