Plan har retning mod job til ledige

Arbejdsmarkedets parter står sammen om en forstærket håndholdt indsats. Stor ledelsesopgave i jobcentrene.

Beskæftigelsesministeren har i dag fået opbakning til en plan med konkrete initiativer til en særlig håndholdt indsats over for ledige, som er i risiko for at forbruge deres dagpengeret.

Planen indeholder følgende hovedelementer:

  • Jobberedskab og hurtig kontakt til alle ledige sidst i dagpengeperioden
  • Jobhjælp og jobsøgningsstøtte til alle ledige, som henvender sig til jobberedskabet
  • Et intensivt jobformidlingsforløb, så ledige, der har behov for mere intensiv jobhjælp får en personlig jobformidler
  • Ret til at gøre brug af jobrotation, tilskud til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud og ret til at få et virksomhedsrettet tilbud i form af en virksomhedspraktik eller løntilskudsjob, som de ledige selv har fundet.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Det er positivt, at regeringen satser på beskæftigelse frem for dagpenge. Det er godt for lediges mulighed for at finde job, at kræfterne i jobcentrene nu koncentreres om den opgave.

Mulighederne for at finde job på arbejdsmarkedet er bestemt til stede. Jobomsætningen er den næsthøjeste i Europa kun overgået af svenskerne. 149.000 personer fik et nyt job i 1. kvartal 2012. Det svarer til, at der hvert minut døgnet rundt blev ansat en ny medarbejder.

Det er et paradoks, at mange virksomheder kun kan få besat selv ufaglærte stillinger ved at rette blikket mod udlandet. Den særlige håndholdte indsatsplan skal derfor følges op af en massiv ledelsesindsats i jobcentrene, så ledige i højere grad griber de muligheder, der er. Som de seneste tal viser, så er der meget bevægelse på jobmarkedet og langtidsledigheden er faldet markant”.

Arbejdsmarked
31. august 2012
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LÆS MERE
Agenda: 149.000 fik nyt job på tre måneder
LINKS
Aftale-tekst