Voksen- og efteruddannelse i offentligt regi

Rapporten i PDF-format

Indhold

 • Voksen- og efteruddannelse hvad er det?
 • Udbredelsen af VEU
 • Finansieringen af VEU
 • Arbejdsstyrketabet ved VEU
 • Effekten af VEU

Resumé

 • Offentlig VEU koster 6-7 mia. kr. årligt, og hertil kommer 2,8 mia. kr. til løntabsgodtgørelse
 • DA-virksomheder har udgifter for 1,6 mia. kr. årligt alene til erhvervsrettet VEU
 • Virksomhederne betaler over halvdelen af udgifterne til erhvervsrettet VEU
 • Den effektive arbejdsstyrke reduceres med knap 12.000 personer pga. VEU i arbejdstiden
 • På DA-området reduceres arbejdstiden svarende til knap 5.000 fuldtidsbeskæftigede
 • Betydelige arbejdsstyrkegevinster kan opnås, hvis beskæftigede i højere grad tager VEU i fritiden
 • Kun en positiv samfundsøkonomisk effekt af videregående VEU

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
9. oktober 2012