Dansk Arbejdsgiverforening har den 21. september 2012 svaret Beskæftigelsesrådet i sagen om

Høringssvar på lovforslag om reform af fleksjob og førtidspension

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening er gennem beskæftigelsesrådet blevet anmodet om at afgive høringssvar på reformen af førtidspension og fleksjob.

DA er enig i, at det er nødvendigt at gennemføre en reform af førtidspensions og fleksjobordningen. Alt for mange danskere er helt eller delvist blevet udstødt af arbejdsmarkedet gennem førtidspension og fleksjob. Mere end 300.000 mennesker på disse ordninger tynger de offentlige budgetter og bidrager til at reducere vækst og beskæftigelse i Danmark. For mange mennesker indebærer den varige og passive offentlige forsørgelse en dårligere livskvalitet, herunder en udelukkelse for det fællesskab arbejdslivet udgør.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
21. september 2012