Flere offentligt forsørgede i Danmark end i nabolandene

Danmark er blevet det land, hvor det dårligst kan betale sig at arbejde.

DA offentliggør i dag Arbejdsmarkedsrapport 2012, som har fokus på offentlig forsørgelse og konkurrenceevne i Danmark, Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien.

Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien har siden midten af 1990’erne været bedre til at skabe job og vækst, og de er kommet bedre gennem krisen end Danmark.

En væsentlig grund er, at Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien alle har gennemført mere markante reformer af blandt andet de offentlige forsørgelsesordninger. Der er således markant færre offentligt forsørgede i disse fire lande, end der er i Danmark.

Havde Danmark samme andel af offentligt forsørgede som Sverige, så ville 270.000 personer færre modtage offentlige ydelser, og udgifterne ville hvert år være næsten 50 mia. kr. lavere.

Administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Den største udfordring de kommende år er at få skabt private arbejdspladser og økonomisk vækst i Danmark.

Der er gennemført reformer i Danmark i de senere år, men ikke i tilstrækkeligt omfang. Det er nødvendigt - og bestemt også muligt - at gennemføre omfattende reformer, så Danmark kommer til at klare sig bedre i den internationale konkurrence.

Det er derfor nødvendigt, at Folketinget viser politisk lederskab og gennemfører en markant reform af kontanthjælpen i løbet af de kommende måneder.

Det skal altid kunne betale sig at arbejde og sige ja til et job. Det kan det ikke i dag bl.a. på grund af ydelserne på kontanthjælpsområdet.

Bliver der ikke gjort yderligere for at gennemføre markante reformer i Danmark, vil vi i stadig stigende grad se flittige udlændinge overtage job i Danmark, samtidig med at arbejdsdygtige danskere fastholdes i offentlig forsørgelse. Det vil på sigt få velfærdssamfundet til at bryde sammen.”

Mere viden

Arbejdsmarkedsrapport 2012

Arbejdsmarked
3. februar 2013
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
Mere viden
LINKS
Arbejdsmar­kedsrapport 2012