DA er på sikker grund

Af Erik E. Simonsen, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening

Line Britt Madsen fra SF stiller i Jydske Vestkysten d. 8. februar spørgsmålstegn ved DA’s rapport om konkurrenceevne og offentlig forsørgelse. Hun taler om, at Dansk Arbejdsgiverforening bevæger sig på usikker grund og gætter på, hvad mon motivet kan være.

Hovedbudskabet i rapporten er: Danmark har en halv gang flere på offentlig forsørgelse end i Sverige. Kunne vi blive lige så dygtige til at undgå, at folk hænger fast på overførselsindkomst år efter år, så ville 270.000 færre modtage overførselsindkomst, og vi ville have ca. 50 mia. kr. mere i statskassen. Tænk hvor meget vækst man kunne skabe med de penge.

Det er helt korrekt vanskeligt at sammenligne overførselsindkomsterne mellem forskellige lande. De forskere, der har arbejdet mest med det, er OECD. Det er analyser fra OECD, der er hovedkilde i rapporten, men der er også analyser og tal fra EU-kommissionen, Danmarks Statistik og de tilsvarende nationale statistiske organisationer. Vi bevæger os derfor på sikker grund, og vi oplyser selvfølgelig kilder på alle tabeller og figurer.

Det afgørende i forhold til sammenligning med vores nabolande er, om modtagerne af f.eks. kontanthjælp har en økonomisk tilskyndelse til at blive selvforsørgede. Rapporten dokumenterer, at den tilskyndelse er ringest i Danmark. Særlig for par, hvor begge er på kontanthjælp, er satserne i Danmark uforholdsmæssigt høje, og gevinsten ved at den ene finder et arbejde er dermed overordentligt lille.

Bragt i Jydske Vestkysten d. 11. februar 2013