Overenskomsterne er ikke problemet

Af adm. dir. Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening

Ejvind Heinecke, Metal, skriver onsdag d. 13. februar i Folketidende, at han ikke er begejstret for mine udmeldinger om sammenhængen mellem kontanthjælp, lønninger og det faktum, at udlændinge i stadig større grad besætter stillingerne i den nederste del af lønskalaen – altså fra 110 til 140 kr.

Jeg vil gerne rette et par misforståelser. Arbejdsgiverne vedstår sig helt og holdent de overenskomster, vi har indgået. Men overførselsindkomsterne i Danmark er generelt skruet sådan sammen, at vi er det land, hvor det dårligst kan betale sig at tage et arbejde til de mindstelønninger, vi har aftalt.

Danmark skal være et godt land både for virksomhederne og for virksomhedernes medarbejdere. Det er fint, når medarbejderne er så efterspurgte, i kraft af en international konkurrencedygtighed, at de kan opnå lønninger betydeligt over mindstelønnen. Men alle, der kigger ind i fremtiden, er enige om, at vi kommer til at mangle arbejdspladser til ufaglærte – og kommer til at mangle veluddannet arbejdskraft. Derfor er det meget uheldigt, hvis vi ikke holder fast i de job, der ikke kræver høje kompetencer. I øjeblikket taber vi de stillinger på to fronter: Virksomhederne flytter stillingerne til mere konkurrencedygtige lande, og de virksomheder, der holder fast i at producere her i landet, oplever, at det i meget høj grad er udlændinge, der søger stillingerne, der ligger i den nedre del af lønskalaen. Og dette uanset at de fleste af disse job med sikkerhed kan besættes af danskere, der i stedet fastholdes i offentlig forsørgelse. En situation der er helt uholdbar for dansk økonomi. Ser vi på, hvor mange danskere i den arbejdsdygtige alder, der forsørges af det offentlige, er svaret 22 procent. Det er helt ude af trit med andre lande. I Sverige er det f.eks. 15 procent, og Danmark har dermed knap en halv gang flere på offentlig forsørgelse. Havde vi samme andel som Sverige, ville vi have 270.000 færre voksne forsørgede og ville spare staten for udgifter på 48 mia. kr. Tænk hvad man ellers kunne få af velfærd for disse penge.

Særligt i forhold til par på kontanthjælp har vi fået skabt et system, hvor der ingen gevinst er ved at finde et arbejde, og det bør den kommende reform af kontanthjælpen gøre noget ved.

Bragt i Lolland-Falster Folketidende lørdag d. 16. februar 2013