DA’s analyser giver anledning til misforståelser

To nye separate analyser af kontanthjælp har ført til misforståelser. 97 procent af alle forsørgere har en gevinst på mindre end 2.000 kr. pr. måned ved at påtage sig et job til mindsteløn.

Størrelsen på kontanthjælpen inklusive boligstøtte og andre tilskud er før skat svarende til mindst 17.000 kroner om måneden for 3 ud af 10 forsørgere på kontanthjælp, viser en ny analyse fra DA’s nyhedsbrev Agenda.

Det beløb sammenligner DA med størrelsen af mindstelønnen, der er på omkring 17.000 kroner før skat om måneden.

Men denne analyse siger intet om, at disse forsørgere, der modtager mindst 17.000 kroner før skat i kontanthjælp, boligstøtte og andre tilskud, vil miste penge ved at tage et arbejde til mindsteløn. I opgørelsen indgår nemlig ikke, at man på mindsteløn også kan søge om boligstøtte. I opgørelsen indgår modsat ikke, at kontanthjælpsmodtagere ikke skal betale arbejdsmarkedsbidrag af deres kontanthjælp.

I en anden samtidig offentliggjort analyse i nyhedsbrevet fra DA er gevinsten ved at tage et job for forsørgere på kontanthjælp analyseret. I denne analyse er der netop taget højde for skatteforhold og boligstøtte, og denne analyse viser blandt andet, at 97 procent af alle forsørgere på kontanthjælp har en gevinst på mindre end 2.000 kr. efter skat pr. måned ved at påtage sig et job til mindsteløn.

I det regnestykke indgår ikke transportudgifter som eventuelt måtte følge med et nyt job.

Morten Bjørn Hansen, redaktør:

”En analyse offentliggjort i DA’s nyhedsbrev Agenda viser for første gang, hvor store udbetalingerne til forsørgere på kontanthjælp egentlig er.

I analysen har vi sammenlignet disse udbetalinger med mindstelønnens størrelse før skat. Det har givet anledning til, at analysen er blevet misforstået som værende en beregning, der viser, at mange forsørgere på kontanthjælp skulle få et mindre rådighedsbeløb ved at påtage sig et job til mindsteløn. Denne analyse viser ikke, hvad man vinder eller taber efter skat ved at tage et arbejde.

Hvis man vil vide om det kan betale sig at tage et arbejde, kan man se den anden nye Agenda-analyse, der f.eks. viser, at rådighedsbeløbet kun vil stige med mindre end 2.000 kroner om måneden for 97 procent af alle forsørgere på kontanthjælp, hvis de kommer i arbejde til mindstelønnen.”

Mere viden

Link til artikel i Agenda: Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen

Link til artikel i Agenda: Jobgevinst på mindre end 2.000 kr. om måneden

Arbejdsmarked
14. marts 2013
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden