Hul i jobrotation åbner for stort tilskudscirkus

Alle private virksomheder med elever kan få ca. 350.000 kr. om året til at ansætte en ledig. Tåbeligt tilskudscirkus, mener DA.

Beskæftigelsesministeren omgør nu en afgørelse i Beskæftigelsesankenævnet for Midtjylland, der har forhindret virksomheder i få jobrotationsstøtte til en snedig kombination af elever og vikarer.

Jobrotation består i, at en virksomhed sender en medarbejder på uddannelse og i uddannelsesperioden kan få tilskud til at ansætte en person, der har været ledig i 3 måneder.

Der har været tvivl om hvorvidt virksomheder også kunne få tilskuddet, når den medarbejder, der skal i uddannelse, er en elev, som man i forvejen har en uddannelsesforpligtigelse over for.

Nu har beskæftigelsesministeren bestemt, at den medarbejder, der skal have en uddannelse, godt kan være en elev. Man har ydermere bestemt, at hele elevperioden tæller som uddannelse, uanset om eleven er på virksomheden eller i skole.

Det betyder, at alle virksomheder med elever nu står med en mulighed for at få tilskud på ca. 350.000 kr. om året til at ansætte en ny medarbejder for hver elev man har. Der er ingen krav om vikarens kvalifikationer eller løn, når blot den er overenskomstmæssig fastsat, og vikaren har tre måneders ledighed forud for ansættelsen. Der er således muligt at få ”gratis” arbejdskraft.

Der er i øjeblikket 77.000 elevaftaler. Hvis virksomhederne benytter muligheden for at kombinere elever med tilskud til nye medarbejdere i stort omfang, så kan regningen til det offentlige blive helt uoverskuelig.

Kommunerne får refunderet hele udgiften hos staten, men sparer deres andel af forsørgelsen af den ledige. Ledige, der får et sådant vikariat, genoptjener ikke ret til dagpenge, da der er tale om støttet beskæftigelse.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Jobrotation er udmærket, men dette er tåbeligt tilskudscirkus.

Der er tale om en karikatur af jobrotationsordningen, som i sin enkelthed består i, at en veltjent medarbejder i virksomheden deltager i efteruddannelse, mens der samtidig ansættes en vikar.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen bør straks afskaffe dette tilskudscirkus, som både udvander jobrotationsordningen og skaber en usund tilskudsforvridning i virksomhedernes incitamenter til at ansætte elever og medarbejdere”.

Uddannelse
19. marts 2013
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk