Dansk Arbejdsgiverforening har den 13. maj 2013 svaret Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i sagen om

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Høringssvaret i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser har fremsendt forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser i høring.

Lovudkastet er en opfølgning på aftalen af 18. april 2013 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) støtter forslaget om SU til højst fem ungdomsuddannelser.

Derudover har DA ingen bemærkninger til lovforslaget, idet det i øvrigt falder uden for det område, som DA dækker på uddannelsesområdet.

KONTAKT
Publiceret:
15. maj 2013