EU topmøde: Vekseluddannelse er nøglen til at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed

EU’s stats- og regeringsledere vil bruge EU-midler til at understøtte vekseluddannelse. Det er godt nyt for de unge i Europa.

På det halvårlige EU-topmøde mellem de europæiske ledere blev man enige om at fastholde kampen mod ungdomsarbejdsløshed. Den nyligt indgåede ’ungeaftale’ i den sociale dialog, som har særligt fokus på at bekæmpe ungeledighed gennem udbredelse af vekseluddannelse, var et vigtigt input til mødet.

På topmødet enedes man om, at:

  • Afsætte seks milliarder euro fra den Europæiske Socialfond, som medlemslande kan søge fra 1. januar 2014. Midlerne skal gå til regioner med en ungdomsarbejdsløshed på over 25 procent
  • Etablere en europæisk ungegaranti som skal sikre, at unge efter fire måneders arbejdsløshed får tilbud om uddannelse, praktik eller beskæftigelse
  • Etablere og reformere erhvervsuddannelser i Europa baseret på vekseluddannelsesprincippet med støtte fra den Europæiske Social Fond
  • Understøtte udbredelsen af vekseluddannelse igennem en Europæisk Alliance for praktikpladser, som skal samle relevante aktører fra regeringer, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter for at forbedre og udbrede vekseluddannelse i Europa. Alliancen sættes i gang den 2-3 juli 2013
  • Der var glæde over, at mange medlemslande er ved eller har besluttet sig for at indføre og forbedre vekseluddannelse

Underdirektør Nils Trampe:

”Det er positivt, at udbredelsen af vekseluddannelse er blevet en hoveddagsorden i EU. Her-og-nu hjælp til udsatte unge er en nødvendighed, men ungeledigheden bliver kun løst ved at gennemføre de nødvendige reformer.

Alt for mange unge i Europa har i dag ikke de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Også før krisen var ungeledigheden meget høj i store dele af Europa. Krisen har forstærket denne ledighed.

At uddannelserne bliver koblet til arbejdsmarkedets behov er derfor afgørende for, om Europas unge kommer i beskæftigelse.

Vekseluddannelse kan dog ikke stå alene. Der er akut behov for videre strukturelle reformer, især af de mere segmenterede og stive arbejdsmarker i Europa, som lukker de unge ude af arbejdsmarkedet - også selv om de har de rette kompetencer.”

EU og internationalt
28. juni 2013
KONTAKT
LINKS
Konklusioner fra Rådsmødet