Personaleomsætning 2012

  • Næsten identisk til- og afgangsprocent på DA-området

Denne Statistik-Nyt sammenfatter hovedresultaterne fra DA’s PersonaleomsætningsStatistik for 2012.

Den samlede tilgang var på 20,8 pct. i 2012 for hele DA-området, hvilket er 2,2 pct.-point mindre end tilgangen i 2011 jf. figuren nedenfor.

G:\STAT\Figurer\Personaleomsætning\Nyhedsbrev\2012\Udvikling-i-personaleomsætn.gif

Tilgangen for arbejdere var 26,1 pct. og var dermed højere end tilgangen for funktionærer, som var 14,3 pct.

I 2012 var den samlede afgang på hele DA-området 21,0 pct., hvilket er 0,7 pct.-point mindre end 2011. Afgangsprocenten blandt arbejdere var 25,5 pct., mens funktionærerne oplevede en af- gangsprocent på 15,4 i 2012.

Inden for de tre hovedbrancher havde bygge- og anlægs- virksomheder den højeste tilgangs- og afgangsprocent på i 2012 på hhv. 26,2 pct. og 24,6 jf. resultaterne i tabel 1.

Den kvartalsvise til- og afgang på hele DA-området lå for alle fire kvartaler i 2012 mellem 5,7 pct. og 8,7 pct. jf. resultaterne i tabel 2.

Inden for alle tre hovedbrancher var til- og afgangen i de fire kvartaler tilsammen højere end tallene i den årlige statistik. Årsagen hertil er, at kvartalsstatistikken også måler den personaleomsætning, som finder sted, når en medarbejder til- eller afgår fra samme virksomhed mere end én gang inden for samme år. Herudover vil personer, som er ansat på samme virksomhed en kortere periode flere år i træk, blive medregnet som stabile i årsstatistikken, mens de i kvartalsstatistikken vil blive medregnet som tilgået og afgået i de relevante kvartaler. Læs meget mere om metode og definitioner i læs mere boksen.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation Personaleomsætning 2012, der udkommer samme dag som denne Statistik-Nyt, indeholder en mere detaljeret beskrivelse af personaleomsætningen. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
5. august 2013
LÆS MERE
Printvenlig - Statistik-NytTabel 1Tabel 2Metode m.m.