S fremlægger fempunktsplan mod ulovlig arbejdskraft

Socialdemokraterne foreslår standardkontrakt for arbejdsklausuler. DA mener, at det kan være den mindst ringe løsning, da det er umuligt for virksomhederne at håndtere 98 forskellige udbudsvilkår.

Socialdemokraterne har i dag på deres sommergruppemøde lanceret en række initiativer mod ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Pakken indeholder bl.a.

  1. Fortsættelse af bevilling til skærpet kontrol med fokus på illegal arbejdskraft
  2. Mere brug af arbejdsklausuler
  3. Mere kontrol med udenlandske virksomheder i Danmark
  4. Mere kontrol udenlandske transportvirksomheders kørsel i Danmark
  5. Mere samarbejde mellem myndigheder på tværs af grænser

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”De private arbejdsgivere ser meget gerne, at myndighederne sikrer, at dansk lovgivning bliver overholdt.

Kan det store kontrolapparat, som danske myndigheder generelt råder over, bruges bedre, så skal det naturligvis ske.

Det er kommunerne, der er de store offentlige indkøbere, og vi ser i øjeblikket en meget skadelig tendens til, at hver kommune fastlægger egne regler for leverandørerne.

Det er politikerne, der bestemmer lovgivningen i Danmark. Hvis virksomheder lever op hertil, skal de ikke møde supplerende krav i form af klausuler fra forskellige kommuner.

Men skal kommunerne overhovedet have mulighed for at bruge indkøbsklausuler, så er det helt afgørende, at der bliver tale om en standardklausul, som foreslået af statsministeren, så virksomhederne ikke skal leve med 98 forskellige udbudsregler i de 98 kommuner.

Virksomheder skulle gerne vælges på, at de leverer det bedste produkt til prisen – ikke på, at de kan finde rundt i en kommunal jungle af forskellige udbudsregler.

Så skal vi i øvrigt huske, at langt de fleste udenlandske medarbejdere arbejder på samme overenskomstgrundlag som alle andre. Vi skal passe på, at debatten om udenlandsk arbejdskraft ikke kommer ud af proportioner. Helt grundlæggende er det i Danmarks interesse, at vi har fået et åbent europæisk arbejdsmarked”.

Arbejdsmarked
21. august 2013
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk