Offentlige overenskomster skal ligne de private

Produktivitetskommissionen ønsker mere individuel aflønning

Produktivitetskommissionen har i dag offentliggjort en rapport om den offentlige sektor, der anbefaler at styrke den offentlige sektors produktivitet gennem mere personlig, præstationsafhængig løn. Blandt forslagene er:

  • En større del af lønmidlerne skal bringes i spil til individuelle lønforhandlinger
  • Der skal skabes bedre muligheder for individuelle lønforhandlinger. En god indsats skal i højere grad belønnes ekstraordinært – fx ved at en enkelt medarbejder eller en gruppe af medarbejdere modtager en bonus efter et tilfredsstillende resultat.
  • Den daglige leder skal have større indflydelse i lønforhandlingerne i forhold til den centrale leder, så der sker en reel kobling mellem den enkelte medarbejders løn og præstation, så lønændringer opleves som fair.
  • Parterne på det offentlige arbejdsmarked skal indgå mere rammeprægede overenskomster, der giver mulighed for større fleksibilitet i løsningen af de offentlige serviceopgaver.
  • Bredere overenskomster for større grupper af ansatte, så der skabes mulighed for en mere fleksibel opgavetilrettelæggelse på tværs af fagområder.
  • Kompetencen til at indgå lokale aftaler om bedre udnyttelse af arbejdstiden skal decentraliseres, så lederne, medarbejderne og de lokale tillidsrepræsentanter får bedre muligheder for at indgå sådanne aftaler.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Den offentlige sektors størrelse betyder, at det er hele samfundets produktivitet, der er afhængig af, at vi har en effektiv offentlig sektor.

Forslagene er særdeles fornuftige, og hvis vi udvikler de offentlige overenskomster i den retning, vil vi opnå tre gevinster:

Den offentlige sektor vil blive langt mere produktiv, og dermed kan vi enten få mere for skattekronerne eller få det samme for færre penge.

Det vil blive meget mere tilfredsstillende både for medarbejdere og ledere at være ansat i den offentlige sektor.

Det vil blive meget nemmere at skifte mellem den offentlige og den private sektor, hvad der i stigende grad vil være behov for”.

Mere viden

Produktivitetskommissionens pressemeddelelse

Personale og administration
9. september 2013
KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
LÆS MERE
Mere viden