Dagpenge forlænget ad bagvejen

Af direktør Henrik Bach Mortensen, Dansk Arbejdsgiverforening

Torben Poulsen, leder af Dansk Metals a-kasse, gør sig i gårsdagens JP klog på Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) ønsker og påstår, at DA ikke vil medvirke til, at virksomhederne får de kompetencer og evner, som de efterspørger.

Påstanden er grebet ud af den blå luft.

Torben Poulsens vildfarelse skyldes tilsyneladende, at DA har rejst kritik af fagbevægelsens ønsker om at bruge beskæftigelsessystemet til blindt at uddanne ledige i årelange forløb. DA’s kritik bygger på adskillige videnskabelige studier, der viser, at det er forbundet med betydelige negative resultater for samfundet og den enkelte, hvis man ikke målretter uddannelsen af ledige mod virksomhedernes konkrete behov.

Det er helt nødvendigt at kunne skelne mellem fagbevægelsens ønsker om at trække mange ledige a-kassemedlemmer ud af arbejdsmarkedet og ind i lange uddannelsesforløb, og så DA’s ønsker om at opkvalificere og uddanne ledige, når der er konkrete behov.

Derfor støtter DA brugen af de såkaldte opkvalificeringsjob, hvor ledige ansættes og efterfølgende opkvalificeres. Torben Poulsen taler mod bedre vidende, når han påstår, at virksomhederne ikke har interesse i ordningen. Sandheden er, at den ansvarlige myndighed, jobcentrene, ikke har udbredt kendskabet til ordningen til virksomheder og ledige.

Man skal samtidig huske på, at det står frit for enhver, også ledige, at påbegynde en uddannelse på samme vilkår som alle andre. Det fagbevægelsen i virkeligheden prøver på, er at få dagpengeperioden forlænget ad bagvejen, ved at give høje ydelser til ledige medlemmer under uddannelse.

DA er ikke modstandere af uddannelse. Uddannelse og en kvalificeret arbejdsstyrke er en grundsten på det danske arbejdsmarked. Men vi advarer på det kraftigste mod at bruge beskæftigelsessystemet som et alternativt ledighedsforlængende uddannelsessystem. Beskæftigelsessystemet er for de, der ønsker et job.

Det, der virker, er målrettede kurser og korte uddannelsesforløb, der kvalificerer ledige til helt konkrete behov på arbejdsmarkedet. Er der ledige chaufførjobs, så giv ledige et lastbilskørekort. Er der mangel på medarbejdere, der kan betjene en bestemt computerstyret maskine, så giv ledige et kursus i netop den maskine. Det er enkelt, og peger direkte mod job.

Bragt i Jyllands-Posten den 27. september 2013