Dansk Arbejdsgiverforening har den 20. september 2013 svaret Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering i sagen om

Høringssvar på vejledning om fleksjob

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har bedt DA om at afgive høringssvar på vejledningen om fleksjob.

DA konstaterer, at vejledningen om fleksjob er sendt i høring mere end 1 år efter den politiske aftale om en reform af fleksjob blev indgået og 8 måneder efter, at den nye fleksjobordning trådte i kraft.

Den store forsinkelse af vejledningen har haft selvstændig negativ betydning for virksomhedernes brug af fleksjobordningen og for virksomhedernes mulighed for at overskue betydningen af at ansætte en person i et fleksjob.

Det ville være en fordel, hvis vejledningen indeholdt en kort beskrivelse (f.eks. i punktform) af proceduren ved etablering af henholdsvis almindelige fleksjobs og fastholdelsesfleksjobs. Det ville give et godt overblik for bl.a. nye brugere af fleksjobordningen.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
Publiceret:
24. september 2013