Dansk Arbejdsgiverforening har den 26. august 2013 svaret EU-Kommissionen i sagen om

Høringssvar på kommissionens høring om EU's nye rammepolitik for arbejdsmiljø

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

EU-kommissionen har gennemført en offentlig høring af såvel organisationer, regeringer som private virksomheder m.v. vedrørende behovet for en ny rammepolitik på arbejdsmiljøområdet i forlængelse af udløbet af arbejdsmiljøstrategien i 2012.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har tilkendegivet, at DA gerne ser en fælles rammesætning på udvikling og håndhævelse af arbejdsmiljøreglerne i EU, således at lige konkurrence, vækst og sikring af arbejdsstyrken understøttes.

EU’s rammepolitik skal anerkende og understøtte, at lederskab i den enkelte virksomhed omkring arbejdsmiljø er et mere effektivt instrument end lovgivning.

Endvidere skal en rammepolitik forholde sig til de store forskelle i håndhævelsen og implementeringen af fælles regler, der er på tværs af medlemsstaterne, og DA ser gerne, at EU-Kommissionen spiller en langt stærkere rolle i at få dette spørgsmål håndteret.

Såfremt der skal arbejdes med fastlæggelse af specifikke reduktionsmål, er det af afgørende betydning, at der er en fælles erkendelse af forskellen i forebyggelsesniveauer, håndhævelse og registreringer på tværs af medlemsstaterne. Endvidere skal der tages højde for, at der skal udvikles måleredskaber, der kan lave en reel sammenligning på tværs af landegrænser.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
27. august 2013