RUT blåstemplet af EU

De europæiske regeringer blåstemplede i går det danske RUT-register, som et middel til at holde styr på, hvilke udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark. Samtidig fastslog ministrene, at landene skal samarbejde om effektive kontrolforanstaltninger.

EU’s beskæftigelsesministre enedes i går på deres møde i Bruxelles om hvordan håndhævelsen af udstationeringsdirektivet kan forbedres. Enigheden er et oplæg til rådets videre forhandling med Parlamentet.

Landene får stor mulighed for at sikre at deres love bliver overholdt, når der blot er tale om rimelige skridt, der står i forhold til målet og ikke diskriminerer udenlandske virksomheder. Myndighederne er forpligtet til at arbejde sammen på tværs af landegrænser for at stoppe snyd og misbrug.

De krav, som landene opstiller, skal alle fremgå på en samlet hjemmeside, så udenlandske udbydere ikke er i tvivl om, hvilke regler, der gælder – f.eks. det danske krav om, at udenlandske tjenesteydere skal registreres i RUT-registret.

Ministrene konkluderede at hensigten er at ”fremme en fair konkurrence imellem alle serviceudbydere ved både at garantere et fælles konkurrencegrundlag og gennemskuelig lovgivning for alle udbydere, service købere og udstationerede medarbejdere. Det betyder at beskyttelsen af udstationerede medarbejdere skal gå hånd i hånd med hensynet til det frie udbud af service på tværs af grænser”.

Adm.dir. Jørn Neergaard Larsen:

“Ministerrådets besked til de europæiske arbejdsmarkeder er ganske enkel: I har stor frihed til at skabe jeres samfundsmodel, når blot vi samtidig sikrer, at EU får skabt et effektivt og åbent indre marked.

Danmark er siden 1972 blevet et rigere land med en langt sundere økonomi bl.a. fordi vi har formået at kombinere aftalemodellen med åbne grænser – den linje kan vi fortsætte.

Det er myndighedernes ansvar at sikre, at lovgivningen bliver overholdt og som rådsmødet konkluderer, så er det nu en opgave for myndighederne at udvikle et effektivt samarbejde på tværs af grænserne”.

EU og internationalt
10. december 2013
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk