Dansk Arbejdsgiverforening har den 29. januar 2014 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Høring vedrørende konsekvensændring af Arbejdstilsynets risikobekendtgørelse – SEVESO III (svær fuelolie)

DA har ingen bemærkninger til den konkrete ændring, som er sendt i høring.

DA vil benytte anledningen til at foreslå, at Arbejdstilsynet overvejer at forenkle – eventuelt at ophæve – bekendtgørelsen med henvisning til, at Miljøstyrelsens og Arbejdstilsynets bekendtgørelser stort set er identiske, og at Miljøstyrelsen er kompetent myndighed på området.

KONTAKT
Publiceret:
30. januar 2014