Dansk Arbejdsgiverforening har den 1. april 2014 svaret Fonden for forebyggelse og Fastholdelse i sagen om

Høring om udkast til bekendtgørelse om fleksjobbonus

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i brev af 20. marts 2014 anmodet om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om fleksjobbonus. DA har følgende bemærkninger:

DA har noteret, at ordningen med fleksjobbonus skærpes i forhold til ansættelsesperioden, timeantallet præciseres, bonusbeløbet nedsættes og ordningen målrettes private virksomheder og foreninger.

Ændringerne af vilkårene for fleksjobbonus ændrer ikke på, at ordningen belønner virksomheder, der sikrer, at medarbejdere i fleksjob yder en lille arbejdsindsats.

For få danskere arbejder, og de, der gør det, arbejder for lidt. Derfor modarbejder fleksjobbonussen et bredt politisk funderet mål om at skabe tilskyndelse til at gøre en større indsats.

I stedet for at justere på en uhensigtsmæssig ordning, så bør ordningen i stedet afvikles så hurtigt som muligt.

KONTAKT
Chefkonsulent
Lena Søby
33 38 92 50
lsb@da.dk
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
2. april 2014