Beskæftigelsesudspil er en stor skuffelse

Regeringens udspil til beskæftigelsesreform tager ikke hensyn til analyserne af, hvad der virker, mener DA.

Regeringen har i dag præsenteret sit udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen bl.a. med følgende elementer:

  • Ledige skal inden for de første to uger til en profilafklaringssamtale a-kassen og skal i de første seks måneder have et intensivt kontaktforløb, der indebærer i alt seks samtaler i a-kassen.
  • Fremrykket aktivering til efter seks måneders ledighed.
  • Fra første ledighedsdag ret til seks ugers jobrettet uddannelse inden for en positivliste.
  • Ufaglærte eller ledige med en forældet uddannelse, får mulighed for uddannelse på 80 procent af dagpengesatsen med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats.
  • Der indføres et nyt refusionssystem, hvor refusionssatserne for ydelser falder over tid.

Direktør Henrik Bach Mortensen

”Det er helt forket at spænde beskæftigelsessystemet for et massivt forbrug af uddannelse. Analyse på analyse viser, at massiv uddannelse i beskæftigelsessystemet er meget ineffektivt.

Den generelle uddannelse, der skaber værdi for den enkelte og for samfundet, foregår i uddannelsessystemet, mens den uddannelse, der foregår i beskæftigelsessystemet, skal være meget målrettet helt konkrete job. Rigtig mange får den mest værdifulde opkvalificering gennem beskæftigelse.

Sverige forsøgte tidligere at bruge ledighed som adgangsvej til et massivt uddannelsesløft, men har opgivet denne strategi, fordi den ganske enkelt ikke virker.

Det undergraver kommunernes mulighed for at føre en sammenhængende og resultatorienteret indsats, at a-kasserne skal stå for indsatsen de første seks måneder. Når regeringen påstår, at man vil give kommunerne friere rammer, samtidig med at de pålægges at overlade de ledige til fagafgrænsede a-kasser i seks måneder, så hænger det simpelthen ikke sammen.

Langt de fleste danskere skifter job på egen hånd. Men for de, der får en kortere eller længere ledighedsperiode, er det en hovedopgave for beskæftigelsesindsatsen at hjælpe de ledige til at blive effektive i deres jobsøgning, og, når det er nødvendigt, at sikre ledige nye kompetencer rettet mod helt konkrete jobs. Det kan ske enten fra uddannelse eller fra støttet beskæftigelse.”

Mere viden

Regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen

Arbejdsmarked
30. april 2014
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LÆS MERE
Mere viden