Modernisering af de statslige regler om arbejdsklausuler løser ikke opgaven

Regeringens nye cirkulære om statslige virksomheders anvendelse af arbejdsklausuler skaber ikke klarhed og har forkert retning

Regeringen har udsendt nyt cirkulære om statens brug af arbejdsklausuler, der skal modernisere de gamle regler fra 1960’erne. Behovet for nye regler skyldes primært en omfattende udvikling på det EU-retlige område. Der er bl.a. vedtaget et udstationeringsdirektiv og EU domstolen har gentagne gange forholdt til problemstillinger om den fri bevægelighed for arbejdstagere og virksomheder.

Danmark har valgt at implementere direktivet om udstationering uden at fastlægge krav til løn og arbejdsvilkår. Derfor kan vi generelt ikke stille krav om sådanne forhold i statslige kontrakter, som skal være overordentligt præcise for at have en chance for at kunne godkendes ved en evt. retssag.

Klausuler er ikke løsningen på de udfordringer udenlandsk arbejdskraft skaber på det danske arbejdsmarked – heller ikke i den statslige sektor.

Underdirektør Steen Müntzberg:

”Med det nye cirkulære kommer regeringen tættere på at vejlede de statslige myndigheder om, hvilke krav man kan stille i forbindelse med udbud – men man gør ikke positivt opmærksom på de grænser, som EU-retten sætter for hvilke krav udenlandske virksomheder skal overholde i Danmark.

Vi har allerede i dag værktøjerne til at håndtere udfordringer med udenlandsk arbejdskraft – det er bedre samarbejde mellem myndighederne i forskellige lande, åbenhed og gennemsigtighed med de virksomheder, der opererer i Danmark og ikke mindst en fagbevægelse, som sikrer overenskomstmæssige vilkår, der hvor fagbevægelsen mener, der bør være overenskomster.”

Mere viden

Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse 'Nemmere at bruge arbejdsklausuler'

Personale og administration
13. juni 2014
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
LÆS MERE
Mere viden