Bred aftale om udenlandsk arbejdskraft

Godt, at virksomheder nu kan godkendes til hurtig adgang til arbejdskraft uden for EU.

Der er i aften indgået en aftale mellem alle partier i Folketinget, undtagen Enhedslisten, om virksomhedernes adgang til at ansætte kvalificerede medarbejdere fra lande uden for EU. Aftalen indeholder bl.a. at:

  • der indføres en fast track-ordning, som vil gøre det lettere og hurtigere for virksomhederne at ansætte kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU
  • de fleste adgangsordninger til det danske arbejdsmarked, bl.a. beløbsordningen, positivlisten og green card-ordningen er bevaret, om end der er foretaget en række opstramninger
  • der indføres et etableringskort for internationale dimittender med kandidat og Ph.d. eksamen, hvor de får mulighed for at opholde sig to år for at søge job og til at etablere egen virksomhed. De skal forsørge sig selv, og får ikke dimittendsats fra dagpengesystemet
  • internationale studerende som danske nu kan arbejde 20 timer om ugen under studiet
  • der indføres en række administrative lettelser og forenklinger for virksomhederne
  • green card-ordningen, som den eneste adgangsordning, der øger det strukturelle udbud af arbejdskraft, forringes
  • ordningen ”øvrigt lønarbejde”, som blev anvendt meget under højkonjunkturen, afskaffes
  • bødestørrelserne forøges drastisk

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Der er grund til at glæde sig over, at alle partier, undtagen Enhedslisten, nu bakker op om, at kvalificeret arbejdskraft fra landene uden for EU skal være med til at sætte gang i væksten. Med den meget brede aftale ved virksomhederne nu, at de kan søge medarbejdere overalt på kloden, når der ikke er kvalificerede danske ansøgere.

Nye medarbejdere fra udlandet er helt grundlæggende ikke et problem for Danmark, men en del af løsningen - ikke mindst i forhold til de flaskehalse på arbejdsmarkedet, som begynder at tone frem.

Der er mange elementer i aftalen. På positivsiden hører, at det bliver enklere for virksomheder at blive godkendt til at kunne ansætte fra tredje lande gennem en såkaldt ”fast track”, og at man fastholder de eksisterende adgangsordninger for kvalificerede medarbejdere fra lande uden for EU.

Det har været vanskeligt for virksomhederne at vide, om de levede op til de stillede krav, og vi ser derfor frem til, at regeringen får analyseret mulighederne for at skabe regler, der er til at forstå.”

Arbejdsmarked
26. juni 2014
KONTAKT