Virksomhederne skal have adgang til kvalificeret arbejdskraft

Venstre har i dag præsenteret sit udspil til en ny udlændingepolitik, der bl.a. indeholder forslag til ændring af beløbsordningen og afskaffelse af Green Card-ordningen. Det er afgørende for virksomhederne, at de har adgang til kvalificeret arbejdskraft, mener DA

Venstre har på sit sommergruppemøde præsenteret et udspil til en ny udlændingepolitik.

Udspillet indebærer bl.a.:

  • En ændring af den nuværende beløbsordning, så den bliver i to niveauer. Grænsen i den almindelige beløbsordning forhøjes fra de nuværende 375.000 kr. om året i løn til 400.000 kr.
  • En kvote med særlig lempelig adgang. Et antal udlændinge fra en række lande vil få mulighed for at komme til Danmark, hvis de har et job med en årlig løn på 215.000 kr. eller derover. Den årlige kvote fastsættes efter drøftelse med arbejdsmarkedets parter.
  • Afskaffelse af positivlisten og Green Card-ordningen

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Det er afgørende, at danske virksomheder har mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft udefra, som kan medvirke til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Adgang til en velkvalificeret arbejdsstyrke er en central forudsætning for en stærk konkurrenceevne.

Det er oplagt, at der politisk skal stilles krav til, hvilke personer uden for EU, der har mulighed for at komme til Danmark og deltage på arbejdsmarkedet. Alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten har lige før sommerferien justeret disse regler. Det kom der et fornuftigt resultat ud af, men det er helt naturligt at justere reglerne i takt med virksomhedernes behov og indhøstede erfaringer.

Indvandringen til Danmark består af tre grupper: Flygtninge, familiesammenførte og personer der vil arbejde. De store problemer i forhold til at være aktiv på arbejdsmarkedet og dermed være et aktiv for samfundet knytter sig til flygtninge og familiesammenførte – ikke til de udlændige, der kommer til Danmark for at arbejde.

I Danmark er omkring 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder på offentlig forsørgelse. Det er nødvendigt, at langt flere bidrager til samfundet, og det gælder alle grupper af borgere både danskere, EU-borgere og borgere som er kommet hertil fra lande uden for EU.

Det er positivt at se på at nedsætte beløbsgrænsen, men nedsættelsen bør gælde alle lande og afhænge af virksomhedernes behov for arbejdskraft, de indhøstede erfaringer og sammenhængen med de øvrige adgangsveje for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. For virksomhederne handler det om kvalifikationer – ikke om nationalitet.

Danmark kan risikere at et kommende opsving bremses af mangel på arbejdskraft i nogle brancher. Derfor er det afgørende, at man ikke begrænser muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft udefra.

Der er mange mindre og mellemstore virksomheder i Danmark, og det vil være uoverstigeligt tungt for dem at skulle gennemføre rekruttering i alle de lande, hvor mulige medarbejdere med særlige kompetencer kan befinde sig. DA mener derfor ikke, at man bør afskaffe Green Card-ordningen.”

Arbejdsmarked
8. august 2014
KONTAKT
LINKS
Venstres udspil