A-kasser og SFI tager fejl

Af underdirektør Erik Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening

AK-Samvirkes direktør, Verner Sand Kirk, og Anders Bruun Jonassen fra SFI har været ude med det samme budskab: De officielle tal for, hvor mange der finder beskæftigelse efter at have opbrugt retten til dagpenge overdriver beskæftigelsen. A-kasse direktøren taler om ”skønmaleri”, mens SFI-forskeren svinger sig op til at sige, at tallet udgør ”sandsynligvis en kraftig overvurdering af beskæftigelsen”.

Men begge tager helt fejl. Beskæftigelsen er tværtimod større end tallene fra Arbejdsmarkedsstyrelsen giver indtryk af. Angrebet fra SFI-medarbejderen på uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen for at henvise til tal, der viser at 20 procent er kommet i beskæftigelse, er derfor helt uberettiget.

Dansk Arbejdsgiverforening har sammenkørt tallene fra Arbejdsmarkedsstyrelsen med Danmarks Statistiks tal for beskæftigelse, og analysen viser, at de, der finder beskæftigelse efter at have opbrugt dagpengene, ikke kun finder småjob og løs beskæftigelse, men i gennemsnit arbejder 32-33 timer om ugen.

Dertil kommer, at den opgørelse, som Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder over, hvilken status personer har, når de har opbrugt deres dagpenge, skjuler mange beskæftigede blandt de, der rubriceres som modtagere af offentlige ydelser. Det skyldes ganske enkelte, at hvis man i en måned har modtaget en offentlig ydelse, så kommer man i den ”kasse”, selv om man har været beskæftiget i en del af måneden. Også den beskæftigelse kan DA sætte tal på. Omkring en ud af syv, der har opbrugt dagpenge og modtager en offentlig ydelse, har i månederne derefter en kombination af offentlig ydelse og arbejde på et niveau, der svarer til 20 timer om ugen i gennemsnit – altså mere end kravet for at genoptjene ret til dagpenge.

Bragt i Berlingske 26. september 2014