Vismænd: Dagpengereform øger beskæftigelsen med mindst 15.000

Vismændene forventer, at dagpengereformen vil øge beskæftigelsen med 15.000 personer – og argumenterer for, at det er et forsigtigt skøn

Vismandsrapporten, der i dag har været drøftet i Det Økonomiske Råd, indeholder både et generelt afsnit om dansk økonomi og et tema om dagpengesystemet. Her analyserer vismændene bl.a. effekterne af dagpengereformen.

Vismændene vurderer, at skønnet af, at reformen øger beskæftigelsen med 15.000 personer, er et forsigtigt skøn. Desuden påpeger de, at skønnet er højere end det som Arbejdsmarkedskommissionen forventede, da den foreslog dagpengereformen.

Den fulde effekt af dagpengereformen er dog ikke opnået endnu blandt andet fordi, Folketinget har vedtaget forskellige overgangsordninger.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Vismændene dokumenterer at dagpengereformen virker og får markant flere i beskæftigelse. Danmark kæmper med det helt særlige problem, at vi har 800.000 personer mellem 16 og 64 år på overførselsindkomst. Vejen ud af det morads er reformer, og det er godt, at Vismændene nu igen dokumenterer, at reformer virker. Efter denne rapport må al snak om at rulle dagpengereformen tilbage stoppe.

Vismændene husker os på, at samfundets forsørgelsesforpligtigelse er fastlagt gennem kontanthjælpssystemet, mens dagpengesystemet er en forsikringsordning, der med betydelig statsstøtte giver erstatning for midlertidig arbejdsløshed.

Det danske arbejdsmarked har brug for et relevant dagpengesystem, der som vismændene skriver, skal være afbalanceret mellem fornuftig forsikring og fornuftig tilskyndelse til at tage et arbejde.

Der er nedsat en kommission til at undersøge, om der kan skabes et mere hensigtsmæssigt dagpengesystem. Det arbejde er DA gået meget konstruktivt ind i med det klare mål, at eventuelle ændringer skal øge arbejdsstyrken og nedbringe antallet af personer på offentlig forsørgelse.”

Arbejdsmarked
7. oktober 2014
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk