Dansk Arbejdsgiverforening har den 30. oktober 2014 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høring over udkast til bekendtgørelse om forsøg med betinget optag på erhvervsuddannelserne

Under henvisning til Undervisningsministeriet brev af 9. oktober 2014 skal Dansk Arbejdsgiverforening (DA) hermed afgive sit høringssvar.

DA bemærker indledningsvist, at bekendtgørelsen fremstår meget teksttung og vanskelig at håndtere, så DA lægger op til, at bekendtgørelsen må suppleres med information og vejledning.

DA støtter forsøget med betinget optag, der giver mulighed for, at ansøgere, der har fået afslag på optagelse på erhvervsuddannelserne, fordi de ikke har bestået den centralt stillede prøve, kan optages betinget i et antal forsøgs-kommuner. Optagelsen er betinget af, at ansøgeren efter et sommerkursus består en ny optagelsesprøve svarende til den oprindelige centralt stillede prøve.

DA har ingen konkrete bemærkninger til bekendtgørelsen.

DA forslår dog, at bekendtgørelsen suppleres med en evalueringsbestemmelse.

KONTAKT
Publiceret:
30. oktober 2014