Dansk Arbejdsgiverforening har den 2. marts 2015 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Svar på høring om lovforslag om nyt refusionssystem

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 10. februar 2015 sendt et udkast til forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne og om digital løsning til bug for opgørelse af refusion og medfinansiering (Nyt refusionssystem m.v.) til skriftlig høring i Beskæftigelsesrådet og i Ydelsesudvalget.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
2. marts 2015