God dagpengeaftale er bred opbakning til 2010-reform

Dagens dagpengeaftale skaber ro og viderefører i det store hele de positive elementer fra den oprindelige dagpengereform fra 2010. Dog betyder underfinansieringen 840 færre danskere i beskæftigelse.

Regeringen har med S og DF i dag indgået en aftale om dagpengesystemet.

Aftalen lægger sig tæt op af Dagpengekommissionens anbefalinger og rummer blandt andet:

  • Der kan optjenes ret til maks. 1 års dagpengeforlængelse for ledige, der tager arbejde i mindst 6 måneder i løbet af ledighedsperioden.
  • Der indføres tre karensdage om året pr. fuldtidsledig.
  • Dimittendsatsen nedsættes fra 82 pct. til 71,5 pct. af dagpengemaksimum for ikke-forsørgere. Forsørgere vil fortsat modtage 82 pct.

Direktør Fini Beilin:

”Vi er tilfredse med den endelige aftale, som betyder, at der nu er bred opbakning til dagpengereformen fra 2010. Det er positivt, at regeringen, DF og S har taget hovedparten af dagpengekommissionens anbefalinger til sig, og vi forventer, at aftalen sikrer ro på området mange år frem.

Det er trist, at aftalen er underfinansieret med 300 mio. kroner, og det vil føre til et tab af 840 arbejdspladser i Danmark. Men vi hæfter os ved, at dagpengereformen fra 2010, der nu er cementeret, har en samlet positiv beskæftigelseseffekt på over 10.000 danskere inklusive aftalen i dag.

Dansk økonomis langsigtede udfordringer er dog stadig uløste, og det understreger behovet for, at vi i forbindelse med de kommende tre-parts forhandlinger gennemfører reformer af overførselssystemet, der sikrer flere i beskæftigelse.

Det er desuden ærgerligt, at der lægges yderligere udgifter over på virksomhederne i form af en harmonisering af G-dagene til to dage. De nye regler gør det mindre attraktivt for virksomheder at ansætte personer i kortere perioder og vil derfor medføre et mindre fleksibelt arbejdsmarked. G-dagene skader danske virksomheders konkurrenceevne og giver en masse bøvl, så en afskaffelse står fortsat på vores ønskeseddel.

Vi vil samtidig advare mod at gøre dagpengesystemet til en social ydelse. Det nyligt indførte forsørgertillæg for dimittender er et principielt brud med, hvordan dagpengesystemet er indrettet, hvor man hidtil alene har taget højde for modtageres tidligere lønniveau og nuværende beskæftigelsesstatus. Dagpengene har en helt særlig rolle i vores samfund og må ikke forvanskes med sociale ydelser.”

Arbejdsmarked
22. oktober 2015
KONTAKT
Direktør
Fini Beilin
33 38 93 51
fib@da.dk
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Dagpeng­eaftalen