Analyse af det praktikpladsopsøgende arbejde

Rapporten i PDF

Indhold

1. Sammenfatning

2. Elever har en praktikgaranti

3. Ingen garanti for kvalificerede elever

4. Benchmarking af erhvervsskoler

5. Strategi og mål for det praktikpladsopsøgende arbejde

6. Virksomhedskontakt og service

7. Ressourceforbrug og økonomiske incitamenter

Bilag 1 – Om DA’s survey

Bilag 2 – Uddannelsesaftaler

Litteraturliste

Resumé

Danmark har en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og praktik i en virksomhed. Erhvervsskoler har det overordnede ansvar for at opsøge virksomhederne og formidle praktikpladser.

Der er stor forskel på, hvor godt erhvervsskolerne lykkes med formidlingsopgaven – selv når man tager højde for skolernes individuelle rammevilkår. Variationen betyder, at der kan findes op imod 5.000 ekstra praktikpladser i virksomhederne, hvis alle skoler gør det lige så godt som de bedste.

To ud af tre skoler har i høj eller meget høj grad nedskrevet konkrete mål for, hvor mange virksomheder der skal kontaktes, og hvor mange uddannelsesaftaler kontakten skal resultere i m.v. Erhvervsskolerne opsøger fortrinsvis praktikpladsgodkendte virksomheder. Kun godt halvdelen af skolerne har nedskrevet en strategi for det praktikpladsopsøgende arbejde over for nyetablerede virksomheder.

Mange erhvervsskoler er serviceorienterede, når de skal formidle praktikpladser. De hjælper virksomhederne med papirarbejdet og stiller en fast kontaktperson til rådighed, når en virksomhed har indgået en uddannelsesaftale med en elev.

Eleverne hjælpes hyppigt med at skrive ansøgning og CV og bliver trænet i samtaler. Den typiske elev, der har vanskeligt ved at finde en praktikplads i en virksomhed, karakteriseres ifølge erhvervsskolerne ved, at han eller hun søger for lidt, ikke søger geografisk bredt nok eller mangler motivation. Alligevel har halvdelen af erhvervsskolerne ingen minimumsgrænse for, hvor mange virksomheder eleverne skal besøge, når de søger praktikplads.

Erhvervsskolerne modtager en økonomisk bonus, hver gang en elev indgår en uddannelsesaftale med en elev – det såkaldte praktikpladstaxameter. Hver fjerde skole har dog ikke bonussen med i overvejelserne i forbindelse med prioriteringen af det praktikpladsopsøgende arbejde. Det gælder særligt for skoler, der er dårligere til at formidle praktikpladser end forventet. Samtidig er næsten halvdelen af skolerne ikke helt enige i, at der er en tydelig økonomisk gevinst for skolen ved at skaffe en praktikplads til en elev.

Rapporten kan bestilles hos chefsekretær Susanne Borvang ( sub@da.dk)

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
Publiceret:
26. oktober 2015