Fornuftige og konstruktive forslag fra KL

Kommunernes Landsforenings nye udspil er konstruktivt og adresserer den helt store udfordring for dansk økonomi: Vi har alt for mange på offentlig forsørgelse.

I dag har Kommunernes Landsforening lanceret udspillet ”Mere Arbejdskraft”, der giver en række bud på, hvordan vi nedbringer antallet af offentligt forsørgede og øger arbejdsudbuddet.

Udspillet indeholder bl.a. følgende forslag:

  • Lovgivningen på beskæftigelsesområde skal forenkles.
  • Arbejdsevnen for personer under 50 år, der har fået førtidspension på den gamle ordning, skal genvurderes.
  • Dimittender incitament til at tage job i andre regioner og andre fagområder skal styrkes.
  • Udbuddet af faglærte skal øges, bl.a. ved en reform af 10. klasse.
  • Bevillingen til uddannelsesinstitutioner skal i højere grad styres af behovene på arbejdsmarkedet.
  • En ekspertgruppe skal komme med forslag til et nyt, sammenhængende ydelsessystem, som via klare incitamenter og markant forenkling sikrer, at alle med arbejdsevne har incitament til at arbejde eller uddanne sig.
  • Det skal være lettere for virksomhederne at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.
  • Integrationsindsatsen skal rettes mod fagområder og brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Underdirektør Erik Simonsen:

”Det er positivt, at KL nu kommer med en række konstruktive forslag til, hvordan vi afhjælper mangel på arbejdskraft og reducerer antallet af personer på offentlig forsørgelse.

Det er generelt et fornuftigt udspil, KL kommer med, når de sætter spot på bedre incitament til at arbejde, reformer der skal øge arbejdsudbuddet og lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft.

Det er dog et fejlskud, at KL vil tvinge virksomhederne til at have et større socialt engagement. I dag er knap 200.000 danskere med funktionsnedsættelse ansat på det private arbejdsmarked uden nogen form for offentlig støtte. Dertil kommer de over 65.000, der er i støttet beskæftigelse, især fleksjob. Så virksomhederne udviser allerede et stort socialt engagement. Alle medarbejdere i en virksomhed skal være der, fordi virksomhed og medarbejder ønsker det. Det er det, der giver grobund for et godt arbejdsliv. Det giver ikke noget godt resultat at tvinge medarbejdere og virksomhed til at være sammen. Socialt engagement vokser ud af motivation og frivillighed.

KL’s udspil adresserer dansk økonomis helt store udfordring, nemlig at vi har alt for mange, der er alt for længe på offentlige overførsler. Vi kan med fordel se mod vores svenske naboer, der bruger 60 mia. kr. mindre på offentlig forsørgelse til personer i den erhvervsaktive alder. Samtidigt har vi allerede nu et stigende antal virksomheder, der har problemer med at få produktionen til at køre rundt, fordi de ikke kan få nok kvalificeret arbejdskraft.

Der er derfor stort behov for, at vi i forbindelse med de kommende trepartsforhandlinger gennemfører reformer af overførselssystemet, der sikrer flere i beskæftigelse. I det arbejde er KL’s udspil et godt bidrag.”

Arbejdsmarked
4. november 2015
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
KL's udspil