Danmark får brug for flere faglærte

Af Maria Bille Høeg, chefkonsulent, Dansk Arbejdsgiverforening

Under overskriften "Det går slet ikke så skidt med at uddanne faglærte" udtaler professor Christian Helms Jørgensen, Roskilde Universitet, til JP...1/12, at: »Det er et noget unuanceret billede af virkeligheden, der præsenteres, når medier og politikere fokuserer på, at mindre end 20 pct. af de danske unge vælger en erhvervsuddannelse. Det hører i hvert fald med, at mange jo senere i livet bliver faglærte.«

Baggrunden for JP's artikel er en rapport fra OECD, der viser, at op imod halvdelen af danske unge forventes at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket er højere end gennemsnittet i OECD-landene og i de andre nordiske lande.

Og CHJ har også ret i, at andre opgørelser viser, at hver tredje, der er i gang med en erhvervsuddannelse, er over 25 år. Den andel af befolkningen, der bliver faglært, er således større end de 19 pct. , som vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Men derfra til at slutte, at det »slet ikke går så skidt«, er at tage munden for fuld.

Succeskriteriet for, hvornår nok mennesker tager en erhvervsuddannelse, må være, når vi får uddannet det antal faglærte, som arbejdsmarkedet efterspørger. For uden den nødvendige arbejdskraft er det svært at drive forretning i Danmark. Og uden virksomheder, der kan tjene penge, har vi ikke råd til det samfund, vi ønsker.

Desværre er vi langt fra målet. Danmark står over for betydelig mangel på faglært arbejdskraft inden for en kort årrække. Manglen skyldes bl.a. , at flere faglærte når pensionsalderen, og da de unge i stigende omfang søger over mod de gymnasiale uddannelser, får vi ikke uddannet så mange nye faglærte, som vi mister.

Det faglige niveau får et løft

Til sammenligning forventes næsten 80 pct. af de unge i lande som Østrig og Holland, der har samme lange tradition for virksomhedsnær erhvervsuddannelse som i Danmark, på et tidspunkt at tage en erhvervsuddannelse. Disse lande har formået at gøre erhvervsuddannelserne så attraktive, at mange - unge som ældre - helt naturligt vælger en erhvervsuddannelse.

Alt tyder på, at erhvervsuddannelsesreformen vil betyde, at danske virksomheder kan se frem til at få flere og bedre uddannede faglærte i fremtiden. Skærpede karakterkrav ved optagelse på grundforløbet og højere faglige krav for at gå i gang med hovedforløbet vil løfte det faglige niveau og reducere frafaldet. Men det vil kræve vedholdende, målrettet arbejde med at forbedre uddannelsernes omdømme, før vi får et udbud af faglært arbejdskraft, der afspejler virksomhedernes efterspørgsel. Det er en forudsætning for, at Danmark kan fastholde sin position som et af de mest velstående samfund.

Bragt i Jyllands-Posten 12. december 2015