Virksomhederne har stort socialt engagement

De seneste 15 år er andelen af virksomheder, der har ansat medarbejdere med særlige behov, vokset fra 10 pct. til 25 pct.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggør i dag Årbog 2015 om virksomhedernes sociale engagement.

Rapporten slår fast, at medarbejdere med særlige behov udgør en større andel af medarbejdergruppen på de små virksomheder i forhold til de større, og det er uanset, om det er på offentlige eller private arbejdspladser.

Rapporten slår også fast, at andelen af virksomheder, som har mindst én person i støttet beskæftigelse, er steget fra 10 pct. i 1998 til omkring 25 pct. i 2013.

Chefkonsulent Berit Toft Fihl:

”Det er meget positivt at få dokumentation for det omfattende sociale engagement, der kendetegner de danske virksomheder.

Arbejdspladserne viser stor rummelighed og inddrager over en bred kam personer, der af den ene eller den anden grund har særlige behov i forhold til det at være en del af en arbejdsplads. Det gælder såvel tiltag for langtidssyge, personer med nedsat erhvervsevne og personer med anden etnisk baggrund med mangelfulde danskkundskaber.

Mere viden

SFI: Virksomheders sociale engagement, 2015.

Arbejdsmarked
17. december 2015
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden